Op 25 november 2023 vond de bijeenkomst van stichting Mijn Roots in Utrecht plaats. Op deze mooie en goed georganiseerde dag (door en) voor geadopteerden uit Indonesië hebben we de korte documentaire Rechtsherstel voor geadopteerden’ laten zien, die gaat over de complicaties van rootszoeken in Indonesië, welke in samenwerking met Dewi Deijle, Stichting Mijn Roots en Bud Wichers is gemaakt.

De documentaire laat zien waarom de subsidieregeling voor groepsrootsreizen die op 22 oktober 2022 in werking is getreden, niet (in ieder geval niet voor alle) geadopteerden iets concreets kan bieden in hun zoektocht naar waarheidsvinding rondom hun adoptie. Een rootszoektocht kan je niet zomaar in groepsverband uitvoeren. De documentaire geeft een goed beeld over de bezwaren die kleven aan de wijze waarop de subsidie mag worden ingezet in verband met rootszoektochten in groepsverband.

Deze documentaire zouden we eerst aan Franc Weerwind (Demissionair minister voor Rechtsbescherming) laten zien en daarna online zetten, maar helaas ging de afspraak die we hadden staan niet door vanwege de val van het kabinet. Teleurstellend natuurlijk! Niettemin was de bijeenkomst een mooie gelegenheid om de documentaire aan de gasten te tonen.

Over het pleidooi voor een individuele tegemoetkoming voor geadopteerden, kan je meer lezen op https://www.ojau.nl/adoptiezaken-indonesie/.

Hieronder een aantal foto’s van de vertoning van de documentaire en de toespraak van Dewi Deijle. Fotografe: Doriet Begemann.