Illegale adoptie

In de mini-docu geef ik inzage in mijn adoptiedossier. Wat klopt er niet en waarom is het een illegale adoptie? Aan het woord komen onder anderen mijn adoptiemoeder, mijn adoptiezus en ik.

Wanneer gingen er bij mij de alarmbellen af? Dat was het moment dat KRO-NCRV Spoorloos geen spoor van mijn verleden kon vinden in Indonesië. Het was een doodlopende weg. Dit ondanks de ‘volledige’ informatie die in mijn dossier staat. De informatie bleek niet te kloppen en wellicht vervalst te zijn.

Is jouw dossier ook illegaal en wil je hierover praten in een vervolgdocumentaire? Of ben je adoptieouder? U helpt ons door erover te vertellen wat jullie op dat moment wel of niet wisten.

Ik ben niet op oorlogspad of uit op een ‘eindafrekening’, maar ik ben vooral op zoek naar antwoorden. Het verleden staat vast, wat kunnen wij ervan leren voor nu en voor de toekomst? Ik ben bereikbaar via info@bsharp-media.nl.

Ik ontwikkel de documentaire in mijn eentje: video, fotografie, audio, muziek, licht, montage en interviews. Dus als ik op bezoek kom, neem ik geen filmploeg mee. Het is kleinschalig en daardoor laagdrempelig.
——————–

Illegal adoption

In this mini documentary I give access to my adoption file. What’s not right and why is it illegal adoption? I have interviewed my mother, sister and I will speak myself.

When did the alarm bells go off with me? That was when a national Dutch television program KRO-NCRV ‘Spoorloos’ couldn’t find a trace of my past in Indonesia. It was a dead end. This despite the ‘complete’ information in my file. The information turned out to be wrong and perhaps falsified.

Is your dossier also illegal and do you want to talk about it in a follow-up documentary? Or are you an adoptive parent? You help us by telling us about what you knew or didn’t know at that moment.

I’m not on a warpath or out for a ‘ final reckoning ‘, but I’m mostly looking for answers. The past is certain, what can we learn from it for now and for the future? I can be reached at info@bsharp-media.nl.

I’m developing the documentary on my own: video, photography, audio, music, light, assembly and interviews. So when I come visit, I don’t bring a film crew. It’s small-scale and therefore low-threshold.