Surfers ontdekken kracht achter golven

In de gesloten surfcultuur zijn nieuwkomers niet welkom. Laat staan zendelingen. Het is Gods werk dat christelijke surfers wél doordringen. Zij noemen zichzelf de Christian Surfers. Wereldwijd ontdekken surfers door hun werk de kracht achter de golven. Vier Christian Surfers vertellen hun verhaal.

Door Doriet Begemann // Dit artikel is geplaatst in tijdschrift Visie van de Evangelische Omroep

 

TREVOR KENDALL // SANTA CRUZ // MEXICO

“Iemand die nog nooit van Christian Surfers heeft gehoord, kan in lachen uitbarsten. Het idee dat je christen én surfer kunt zijn, is onmogelijk. Aan de noordkust van Amerika zijn wij zendelingen onder een onbereikbare groep van drie miljoen surfers. Wij willen ze allemaal vertellen over God. Maar dat is best moeilijk, omdat de surfwereld een erg gesloten cultuur is.

Surfers hebben een eigen taal, normen, waarden en levensstijl. Buitenstaanders begrijpen dat niet en kunnen daarom moeilijk met hen communiceren. Verder zitten surfers niet te wachten op nieuwkomers. Minder surfers betekent voor jou meer golf. Daarom krijgen ‘vreemden’, onder wie ook zendelingen, geen warm welkom. Op z’n best worden ze getolereerd. Je begrijpt, dit is natuurlijk geen houding voor een christen.

De surfcultuur is overal ter wereld gelijk. Maar insiders zien aan kleine dingen waar je vandaan komt. Dat zie je aan het merk van het surfpak, de plank of kleding. Ze pikken niet‐surfers er gelijk uit en dan duurt het een hele tijd om in de lokale pikorde door te breken.

Hoe beter zij ons leren kennen, hoe meer respect wij krijgen. Belangrijk is dat wij eigen surfwinkels en –fabrieken hebben en kledingmerken ontwerpen. Ook organiseren wij eigen wedstrijden. De Christian Surfers hebben hierdoor veel respect verdiend. De meeste evangelisten krijgen geen kans of zijn niet in staat om de surfers met het Evangelie te bereiken. Christian Surfers wel.”

PEDDRO GUILLERMO ORÉ ROMERO // LIMA // PERU

“Vijf maanden geleden heb ik voor het eerst in mijn leven een kerk van binnen gezien. Een vriendin van Christian Surfers heeft mij meegevraagd. En echt, ik heb Jezus gevonden. Het is het beste wat mij ooit overkomen is.

Eerst schaamde ik mij voor het christen‐zijn, want dat is niet cool. Maar ik heb ontdekt dat gelovigen echt heel tof en grappig zijn. Nu ben ik er trots op dat ik een christen ben. Ik ga de straten op om iedereen te vertellen over God.

In Lima komen door Christian Surfers steeds meer surfers tot geloof. Er vindt hier een grote opwekking plaats. In de zomer gaan de christelijke surfers naar de stranden om over God te vertellen.

Ik zie dat de surfers een band beginnen op te bouwen met God doordat ze over de golven surfen. In de zee vinden ze Hem. God heeft de golven juist gemaakt om mensen naar Hem toe te trekken.

In mijn klas zit een jongen en hij surft ook. Zijn leven ligt overhoop omdat hij drugs gebruikt. Toen heb ik hem uitgenodigd om mee naar de kerk te gaan. En zijn leven is aan het veranderen. Hij begint God en Zijn grootheid in de golven te zien.”

BRETT DAVIS // COLEDALE // AUSTRALIË

“In Japan en Indonesië krijgen zendelingen geen voet aan de grond bij surfers. Evangelisten zijn domweg niet welkom. Daarom zijn surfers een onbereikbare groep voor de traditionele kerk. Maar christelijke surfers krijgen als enigen wel toegang tot deze ‘stam’. Wij zijn immers een van hen!

Weet je, de surfwereld leidt die jongeren weg van God en de kerk. Christian Surfers wil deze richting veranderen door God naar het strand te brengen. Aangezien heel veel jongens die aangesloten zijn bij Christian Surfers nog niet gelovig zijn, moeten wij hun een voorbeeld geven.

Wij leven volgens de normen en waarden die Jezus ons geleerd heeft in de Bijbel. Daarom is onze levensstijl in de surfwereld radicaal anders. Wij staan anders tegenover seks, drugs, alcohol en egoïsme.

Het belangrijkste verschil tussen niet‐christelijke surfers en ons is eigenlijk heel simpel. Zij aanbidden de golven, wij aanbidden Hem Die de golven gemaakt heeft.”

KEN HARRIS // CASTLEROE // NOORD‐IERLAND

“Totdat ik christen werd, was surfen mijn passie. Nu wil ik een discipel zijn van Jezus. In Mattheüs 28:19 geeft Hij ons een duidelijke opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.

De vingerafdrukken van God zijn door de hele schepping te zien. In Jeremia 31:35 staat: ‘De Here, Die ons overdag het zonlicht en ‘s nachts het licht van maan en sterren geeft en Die de zee opzweept, zodat de golven beginnen te bulderen. Zijn naam is Here van de hemelse legers.’ Voor alle duidelijkheid, ik geniet nog enorm van surfen, hoor. Maar God komt op de eerste plek.”